Husk årlig kontrol af reelle ejere

 

Reglerne omkring reelle ejere medfører, at selskabets ledelse mindst én gang årligt skal undersøge, om virksomhedens reelle ejere er registreret korrekt.

Selskaber og virksomheder har pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger omkring de reelle ejere. Det er selskabets øverste ledelse, som skal sikre, at de reelle ejere er registreret. Er der tale om et nyt selskab, skal registreringen ske senest samtidig med registreringen af selskabet.

Hvem er reel ejer

En reel ejer er den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne eller, som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden. Ejerandelen er kun en indikation, da man godt kan være reel ejer med fx 15 % ejerskab, hvis man samtidig kan udpege medlemmer til bestyrelsen.

Virksomheder skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og deres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejer.

Et typisk eksempel kan være Selskab A ApS, der er ejes af Holding A ApS, som ejes er personen A. I den situation er det personen A, som er den reelle ejer.

Virksomheder uden en ejer
Kan der ikke identificeres reelle ejere, skal den daglige ledelse registreres. Dette vil typisk være direktionen.

For fonde og foreninger, som ikke har ejere vil registreringen skulle ske af den eller de personer, som i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller foreningen. Ofte vil det være bestyrelsen som skal registreres.

Årlig undersøgelse
Reglerne omkring reelle ejere medfører, at selskabets ledelse mindst én gang årligt skal undersøge, om virksomhedens reelle ejere er registreret korrekt.

Undersøgelsen kan gennemføres ved, at ledelsen gennemgår ejerbøger for selskabet samt ved at indhente en bekræftelse fra de reelle ejere om, at forholdet stadig er gældende og at de registrerede oplysninger er korrekte.

Resultatet skal fremlægges på det årlige møde, hvor ledelsen fremlægger årsrapporten. For A/S’er samt ApS’er med en bestyrelse eller med mere end en direktør, skal det ske på det årlige møde, hvor regnskabet fremlægges og resultatet skal omtales i referatet fra mødet. Dokumentationen for resultatet af undersøgelsen skal opbevares af selskabet.