Revisorposten

3. kvartal 2021

Læs om:

  • Forhøjede afskrivninger på driftsmidler
  • Nye vurderinger af erhvervsejendomme
  • Regelsættet – arbejdsgiverkontrol
  • Kontrolpakke for selskaber
  • Nye regler for udtagningsmoms
    – betydning for andet end fast ejendom
  • Konvertible obligationer
– en opfølgende artikel
  • Superfradrag for forsknings- og
forsøgsudgifter er vedtaget
  • Vi noterer at