Noe & Kirkegaard

Om Os
Kontakt os

Registrerede revisorer

Noe & Kirkegaard registrerede revisorer A/S er et lokalt rådgivnings- og revisionsfirma beliggende i Ringkøbing.

Firmastruktur​
Revisionsfirmaet blev stiftet i 1985 og ejes i dag af 4 revisorer. Herudover beskæftiger revisionsfirmaet 8 ansatte.

Virksomhedsprofil​
Som et lokalt revisionsfirma er vi i tæt kontakt med pengeinstitutter, advokatfirmaer og offentlige myndigheder, hvilket er til stor gavn for vore kunder. Vi fokuserer på den enkelte kundes ønsker og behov og med udgangspunkt heri, findes den optimale løsning.

Kundekredsen består af mindre og mellemstore virksomheder såvel private som selskaber. Vi tilbyder ydelser indenfor revision og regnskabsmæssig assistance, skatterådgivning samt anden økonomisk rådgivning. Derudover tilbyder vi kunder at løse bogføringsopgaver samt at assistere med indberetninger til offentlige myndigheder.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling inden for faget er det vores målsætning altid at udføre opgaver, der lever op til kundens forventninger og gældende lovgivning, samt at yde kvalificeret rådgivning.

For os handler revision om mere end tal. Det handler i høj grad om seriøs rådgivning. Vores medarbejdere er engagerede og fagligt opdaterede. Vi står altid gerne til rådighed med råd og vejledning.

Revisionsfirmaet er medlem af FSR – danske revisorer.​

Noe & Kirkegaard

Registrerede revisorer A/S

Mylius Erichsensvej 2C
6950 Ringkøbing

Tlf.: 9674 2022
Mail: info@noe-kirkegaard.dk

CVR: 15050586